วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ติดตามตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาด 300 ตัวต่อวัน ของผู้ประกอบการ  ม.4 อบต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนพิจารณาอนุญาติให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกต่อไป