วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนนำสัตว์เข้ารับบริการทำหมันทั้งสิ้น จำนวน 104 ตัว