วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ(ชุ่มน้ำ)ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้ความรู้เรื่องโรคที่พบในกระบือ การพัฒนาจัดการระบบการเลี้ยง ขั้นตอนดำเนินการเมื่อพบมีกระบือป่วยในฝูง