วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ เร่ร่อน บริเวณตลาดน้ำเก่า ถ.สาครมงคล และในวัดหาดใหญ่ใน โดยวิธีเป่าลูกดอกใส่ยาสลบแล้วลำเลียงนำมาทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 ตัว เพื่อควบคุมปริมาณและลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา