วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา และสำนักปศุสัตว์เขต9 ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแพะ รักษาแพะป่วย เจาะเลือดส่งห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เพื่อชัณสูตรโรค ตำบลลำไพล ตำบลเทพา ตำบลปากบาง และตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา