วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดคงคาเลียบ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ผ่าตัดทำหมัน จำนวน 25 ตัว สุนัข 15 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 11 ตัว) และแมว 10 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 8 ตัว)