วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัข-แมวด้อยโอกาสและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ วัดลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีนายคำนัล มากแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ ลงปฏิบัติการในพื้นที่ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 62 ตัว (เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 27 ตัว) โดยทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พื้นที่ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562