วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ม. 3 ต. เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้คำแนะนำ ส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์