วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการ ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอระโนด ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้เพิ่มเติม จำนวน 4 รายกระบือ 8 ตัว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตาม ตรวจสอบ และมอบป้าย ร้านค้าภายใต้โครงการ ปศุสัตว์ OKณ ร้านเบทาโกรช๊อป ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตาม เยี่ยมเยี่ยน การเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อสนับสนุน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ รร.ตชด.บ้านบ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ปัจจุบัน มีการเลี้ยงไก่ดำ จำนวน 35 ตัว และไก่ไข่ 100 ตัว (ลงเลี้ยงเมื่อ 14 พค.61)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามตรวจสอบ การเลี้ยงสัตว์ปีก และซากสัตว์ปีก  ก่อนออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีก  ของ ผู้ประกอบการ ม.9 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนและบ่อนไก่ชน ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกในช่วงหน้าฝน ซึ่งจะเจ็บป่วยได้ง่าย พร้อมแจกสมุดรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนให้กับเกษตรกร ที่เข้าระบบเพื่อป้องกันโรคต่อไป