วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล

 

วันที่ 19 กค.60  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยนางประภาพร นันทวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ออกหน่วยให้บริการโครงการเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ. รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการ 75 ราย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ของโรงงานปลาป่นในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอจะนะ จำนวน 3 แห่ง ที่มีปัญหาการผลิต ได้แนะนำแนวทางการปฏิับัติงานให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำแก่ร้าน เซเว่นอีเลเว่นในการติดป้ายและให้แสดงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ไว้ที่ร้าน เพื่อเป็นการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

      วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ เชิญอาหารสุนัข แมวและสิ่งของพระราชทาน ในนามคุณ ฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด โดยเชิญของพระราชทานไป ณ สถานสงเคราะห์สุนัขริมรั้ว เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และศูนย์พักพิงสุนัขเทศบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ
      และในวันดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ในสถานสงเคราะห์สุนัขริมรั้ว เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม