วันที่ 21 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์มณเฑียร บุญทวีส่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ม.2 และ ม.3 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พร้อมให้บริการรักษาสัตว์ของเกษตรกร จำนวน 8 ราย โค 14 ตัว

 

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์มณเฑียร บุญทวีส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์โคของเกษตรกร ต.บางเขียด  อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือน ธันวาคม 2559-มกราคม 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ดูแลสุขภาพกระบือ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา สอบถามสภาพความเป็นอยู่ของกระบือที่อพยพมาอยู่ริมถนน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์และสนับสนุนอาหารสัตว์ต่อไป

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยงานจาก กอ. รมน. ภาค4 สน. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี. ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 60 มีเกษตรกร เข้าร่วม 50 ราย

วันที่ 18 มกราคม 2560 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราขการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา