วันที่ 25 มกราคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย และแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยพยาบาลสัตว์เฉพาะกิจ DHHU เขต 5 พร้อมมอบหญ้าแห้งให้แก่เกษตรกร  ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนดให้การต้อนรับ