วันที่ 26 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ร่วมออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านควนดินแดง ม.5 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การบริการด้านปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์