วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตันติวิท พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บริการรักษาสัตว์ของเกษตรกร ณ บ้านมิไร ม.7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา