วันที่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตินติวิท และนายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ ได้ทำการตรวจรักษาสัตว์ป่วยและแจกอาหารสุนัขแก่ผู้เลี้ยงสุนัข