วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่หมู่ 2,3 ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้โค  และแจกอาหารสุนัขแก่ผู้เลี้ยง รวมเกษตรกร จำนวน 15 ราย