วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดยาถ่ายพยาธิ และวิตามินบำรุงให้โค จำนวน 7 ตัว  ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค จำนวน 38 ตัว  เจาะเลือดโค เพื่อตรวจ โรคแท้งติดต่อ จำนวน 2 ตัว เกษตรกรรับบริการ จำนวน 10 ราย