วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน  ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่หมู่ที่ 2,4,5 แล ะ6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดยาถ่ายพยาธิ และวิตามินบำรุงให้โค ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค และแจกยาถ่ายพยาธิให้สุกร เกษตรกร จำนวน 10 ราย