วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยให้โค และ แจกยาถ่ายพยาธิให้ โค สุกร และ สัตว์ปีก