วันที่ 2 มีนาคม 2560  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเลี่ยงแพะและสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมาน แมเราะ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี นายสุชาติ ตุลยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมให้คำแนะนำการดำเนินการพร้อมเยี่ยมการเลี้ยงโคขุน ของนายปาหยัน ปาเตะ ประธานชมรมเลี้ยงโคเนื้อ อ. นาทวี จ.สงขลา