วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดเขาแก้ว  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 จำนวน 22 ตัว