วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ณ วัดถ้ำตลอด ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา