วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ออกตรวจฟาร์มสุกรของอำเภอเมือง กรณีได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว