วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำแก่ร้าน เซเว่นอีเลเว่นในการติดป้ายและให้แสดงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ไว้ที่ร้าน เพื่อเป็นการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป