วันที่ 19 กค.60  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยนางประภาพร นันทวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ออกหน่วยให้บริการโครงการเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ. รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการ 75 ราย