วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาอนุมัติองค์กรเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำ ให้คณะกรรมการร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม