วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ เชิญอาหารสุนัข แมวและสิ่งของพระราชทาน ในนามคุณ ฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด โดยเชิญของพระราชทานไป ณ สถานสงเคราะห์สุนัขริมรั้ว เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และศูนย์พักพิงสุนัขเทศบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ
      และในวันดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ในสถานสงเคราะห์สุนัขริมรั้ว เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม