วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฟาร์มไก่ไข่จะนะ ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ม. 3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีจำนวนโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข 16 โรงเรือน ๆ ละ 63,000 ตัว รวมไก่ไข่ 1,008,000 ตัว