วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล