วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า