วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าาการอำเภอระโนด พร้อมทั้งสาธิตการทำลูกดอก และการยิงยาสลบสุนัข ให้แก่อาสา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป