วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขในวัดปัจจันตาราม เขตเทศบาลเมืองสะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา