วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงกฎหมายใหม่ และแนวทางการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา