วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และอาสาปศุสัตว์ ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ บริการปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่ ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ณ วัดทุ่งโตนด ม.1 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา