วันที่ 23 มกราคม 2562 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคของเกษตรกร ณ สนามชนโค ม.6 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา