วันที่ 23 มกราคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา