วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สุ่มเจาะเลือดสุกรรายย่อย จำนวน 30 ตัวอย่าง ในพื้นที่ ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อเฝ้าระวังทดสอบโรคนิปาห์ หรือไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่มียารักษา โดยมีค้างคาวเป็นพาหนะนำโรค ก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงของระบบทางเดินหายใจ เกิดภาวะสมองอักเสบจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้