วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ประมงอำเภอ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ บูรณาการการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 9 ร้านค้า ผลปรากฎว่า ทุกร้านค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด