วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมติดตามฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM ) ในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 3 ราย พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการทำวัคซีน การป้องกันโรค ฯลฯ และการเลี้ยงที่เหมาะสม