วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ประมงอำเภอหาดใหญ่ เกษตรอำเภอหาดใหญ่ พัฒนาที่ดิน ร่วมมอบปัยจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2562 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา ถังหมักปุ๋ยชีวภาพพร้อมวัสดุ เมล็ดพันธุ์พืช เกษตรจำนวน 35 ราย

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบใบประกาศรับรองสถานที่จำหน่ายไข่ไก่และเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคให้กับร้านเบทาโกรช็อป ทั้ง 3 สาขา ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ รับคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่จากผู้ประกอบการ 1 ราย ในพื้นที่ ม.6 เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสนอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาพิจารณาดำเนินการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ต่อไป

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคหวัดนก ครั้งที่ 3 ปี 2562 สนามไก่ชน ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจสอบตั๋วรูปพรรณช้างและสมุดทะเบียนช้างที่ได้เคลื่อนย้ายมาจาก อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เข้าปางช้างเผือก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชื่อช้างพังสมบูรณ์(น้ำใส) เพศเมีย อายุประมาณ 40 ปี ผลปรากฎว่า เลขไมโครชิพตรงตามทะเบียนตั๋วรูปพรรณและสมุดทะเบียน โดยที่เจ้าของจะได้ดำเนินการโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองต่อไป