วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง ในฟาร์มโค กระบือ ของเกษตรกรตำบลท่าโพธิ์ ตำบลปาดังเบซาร์ ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปีสกิน จำนวน 5 ฟาร์ม พร้อมประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคและการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากต่างพื้นที่