วันที่ 7 เมษายน 2563 นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์สงขลาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลท่าโพธิ์ และตำบลเขามีเกียรติ รวม 5 ราย เพื่อสำรวจจำนวนม้า สุขภาพของม้าที่เลี้ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องโรคและการป้องกันโรคในม้าที่สำคัญ เช่น โรคโลหิตจางติดต่อในม้า โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเซอร่า และโรคกาฬโรคในม้า โดยได้รับความร่ับรู้เป็นอย่างดี