วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมประชุมชุดปฎิบัติการตำบลพังลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2  โรงเรียนบ้านระตะ หมู่ 3 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง การป้องกันโรคสัตว์ ให้กับชุดปฎิบัติการตำบลพังลาได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านต่อไป