วันที่ 21 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ออกปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จำนวน 3 ร้าน ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการเข้าตรวจเป็นอย่างดี  จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทั้ง 3 ร้าน