วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับสำนักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ของสถานพักพิงสัตว์ บ. Mbi ด่านนอก ม.2 ต. สำนักขาม อ. สะเดา จ. สงขลา  สุนัขเพศผู้ 5  ตัว เพศเมีย 19 ตัว