วันที่ 24 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองสะเดา ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว ของมูลนิธิสุนัขริมรั้ว ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา  ผลการดำเนินงานใน สุนัขเพศผู้ 7  ตัว เพศเมีย 25 ตัว  แมว เพศผู้ 4  ตัว เพศเมีย 4 ตัว