วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโคนม ของเกษตรกร ม.5 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  15 ตัว และโคเนื้อบริเวณใกล้เคียงฟาร์มโคนม  4 ตัว