วันที่ 9  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ อบต.เกาะใหญ่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 86 ตัว