วันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จสงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงของกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป