วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัฒน์  เชื้อเมืองพาน ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พร้อมกับให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร

 


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ และการควบคุมโรคระบาดสัตว์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์  เกษตรกร  15  ราย  โค 71 ตัว พร้อมแจกเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร

 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามผลการส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศีกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ เพื่อแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

ในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2563 ของสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา